YAZILIMLAR
ÜRETİM

 GENTEGRE ÜRETİM MODÜLÜ

  • Ürtilecek ürünler için reçeteler oluşturula bilinir..
  • Üretim planlama yapılandırıla bilinir..
  • Üretim Emirleri girile bilinir. 
  • Üretim Operasyonları oluşturula bilinir.
  • Üretim Fişleri ile reçete eşliğinde ürünler üretile bilinir.

Firma yapısına göre 3 farlı şekilde üretim yapılabilme imkanı: 

  • Sadece üretim fişi girebilme imkanı,
  • Sadece üretim Emirleri + Üretim Fişi girebilme imkanı,
  • Üretim Planı + Üretim Emirleri + Üretim Fişi girebilme imkanı,

 

" Siz sadece ihtiyaçlarınızı belirleyin ... "